Check your knowledge

За даним опитування можна дійти висновку, що:

– Більшість респондентів знає у якому році було засновано компанію Apple (93%)

– Всі опутивані знають хто були засновниками компанії Apple

– Лише 30% опитуваних знає коли було випущено ОС IOS 11, що свідчить про низький рівень цікавості в досягненнях компанії Apple в галузі програмування

– 4 з 6 респондентів знають яка ціна першого комп’ютера Apple

– Тільки 1 опитуваний правильно відповів на останнє питання